Belastingbetaler betaald per dag 2500 euro aan Koning Albert

De belastingbetaler betaald gemiddeld zo'n 2500 euro per dag aan oud-koning Albert II. Met dat geld gaat hij heel vaak reizen maar dat is volgens de orde van het dotatiesysteem niet bedoeling van deze inkomsten. 


Al enkele jaren geen uitvoerende koning meer maar nog wel dik betaald. Koning Albert II krijgt dagelijks 2500 euro van de Belgische belastingbetalers op zijn bankrekening. Op jaarbasis krijgen Albert en Fabiola elk 923.000 euro van de belastingbetalers. Met dat geld zitten ze vaak in Frankrijk te genieten van hun pensioen. 

Maar op basis van de theorie dient dotatie om de extra kosten te dekken die een gevolg worden van representatie opdrachten. De werkelijkheid laat zien dat hun dotatie vooral gebruiken om hun plezier te verheerlijken. 

Dit verdienen de kopstukken van de Belgische koninklijke familie aan dotaties:

  • Koning Filip: 11,5 miljoen euro/jaar
  • Koning Albert II: 908.000 euro
  • Prins Laurent: 303.000 euro
  • Prinses Astrid: 316.000 euro  

Niet alleen in de politiek maar ook in Laken wordt er veel geld van de belastingbetaler ontvangen. 

Oppositiepartij Vlaams Belang voert al jaren een strijd tegen de dotaties voor de koninklijke familie, hoge minister lonen en benoemingsbonussen in de regeringen. Barbara Pas voert voor de partij onderzoeken uit in deze richtingen en tikt de regering hiervan telkens op de vingers in De Kamer. 

Naar mening van Barbara Pas moet de dotatie volledig afgeschaft worden alsook de bonussen en voordelen voor de ministers. Regering Michel heeft zich ook niet aan het woord gehouden in de zaak Laurent. In die zaak werd eerst beloofd om Laurent zijn volledige dotatie af te nemen maar is uiteindelijk maar eenmalig een deeltje afgenomen. Vlaams Belang legt dan ook een link naar N-VA die tijdens hun macht mee hebben gesnoept van de financiële voordelen in de regering. N-VA heeft ook al enkele graaitoestanden op de kerfstok staan met o.a. Bracke in de hoofdrol. 

Ook de linkse oppositie is niet te spreken over de zovele financiële lonen voor politici maar komt maar beperkt over de brug over de dotaties voor de koninklijke familie. 

Dotatiestop en afschaffen van financiële bonussen en benoemingen zijn één van de elementen die Vlaams Belang gebruikt in zijn ideologie en het verzet tegen de Elitepolitiek. Het Cordon Sanitaire staat er volgens de 'politiek correcte' partijen er wegens racisme maar de echte reden is omdat ze schrik hebben dat de bevolking een ideologie zoals die van het Vlaams Belang de Wetstraat 16 in zal stemmen. Als Vlaams Belang hier macht krijgt om zo'n dingen in te voeren dan is de Elite op de kern gekraakt. 

Bij de linkse oppositie gebruikt die Elite de smoes dat het socialisme populistisch en onrealistisch is om zo de kiezer wijs te maken dat politici niet minder kunnen verdienen. 

Ook de pers wordt door de Elite bespeelt op politiek vlak. Alles wat zich wil of durft verzetten tegen die Elite wordt opgedrongen de inhoud vol te plakken met een etiket der populisme en volksgepraat. Zo worden de dotaties op de staatszenders en commerciële zenders positief gemaakt door de kijker wijs te maken dat dotaties logisch zijn voor de mensen die ons land vertegenwoordigen. 

België staat hoog gerangschikt binnen Europa waar de belastingbetaler dotaties betaald aan de koninklijke familie.