België bespaart 16 miljoen euro meer op de zorg dan in de buurlanden.

Uit een nieuwe universele studie blijkt dat ons land 16 miljoen meer heeft bespaard op de zorgsector dan in onze buurlanden. Vooral op sociale uitkeringen en voorzieningen is er veel meer bespaard. 


De regering vertelde in de Zevende Dag tijdens het Voorzittersdebat dat ze duizenden nieuwe mensen hebben aangeworven in de zorgsector maar heeft op vlak van sociale lonen en middelen geen verbetering geboekt. Het aantal nieuwe jobs in de zorgsector is met deze regering dan nog eens 10 keer minder dan het aantal nieuwe personeelsleden in de zorgsector in Nederland of Frankrijk. 

Johan Crombez (SP.A) wees gisteren de vinger naar de regering omdat er nog teveel gehandicapten zijn die nergens terecht kunnen en nog steeds geen rechthebbende sociale uitkeringen hebben. Deze vaststelling klopt want ons land heeft na de forse besparingen amper in middelen en sociale lonen voor gehandicapten geïnvesteerd. Wachtlijsten bij instellingen worden langer en het aantal middelen zoals motorische hulpmiddelen in de zorgsector verminderen. Er moeten minstens een tienvoud van het aantal nieuwe personeelsleden bijkomen in onze zorgsector voordat de sector weer optimaal kan functioneren. 

Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken wijst vooral N-VA met de vinger omdat ze de verkeerde mensen viseren in de zorgsector. Volgens Van Grieken bespaart N-VA enkel op de profiteurs binnen onze eigen bevolking maar doet dit niet bij de migratiekant. Vlaams Belang wil dat probleem van profiteurs en de geldkraan voor migratie dichtdraaien aanpakken door een Vlaamse sociale zekerheid op poten te zetten waar geen plaats is voor migranten. Enkel zo kunnen mensen die het wel nodig hebben meer sociale loonsverhoging krijgen. 

De massa besparingen van Maggie De Block (Open VLD) zijn een mes op de keel voor opvoeders, zorgkundigen en verpleegkundigen in de zorgsector. Leefgroepen op internaten, instellingen of zorgscholen worden groter terwijl het aantal personeel zakt door de besparingen. Rusthuizen ziekenhuizen en internaten zien het hardste af onder deze besparingen en krijgen geen extra budgetten om personeel bij te nemen. Die extra jobs waar deze regering over spreekt zijn maar een korreltje van wat er nog moet komen voor een optimale omgeving binnen de zorgsector.