Belgische politie moet 15% meer procedures volgen dan in andere Europese landen.

De politiediensten van ons land moeten zich aan meer procedures houden dan bij onze buurlanden of elders in Europa. Dat blijkt uit verschillende cijfers en Europese onderzoeken. Een agent van de Belgische politie heeft zo'n 15% meer procedureverplichtingen dan elders in Europa. 


Agenten van de Belgische politie moeten bijna voor alles toelating krijgen van de onderzoeksrechter of procureur. Huiszoekingen, telefoontap, aanhouding van een persoon die onschendbaar is, ondervragen van een machtsheer.... Echt voor al deze dingen dient niet de commissaris of korpschef maar wel de onderzoeksrechter of procureur toelating voor te geven. Het gevolg hiervan is dat politie vaak niet meteen kan ingrijpen, de onderzoeksrechter of procureur is dan vaak ook niet altijd bereikbaar waardoor politiezaken vertraging oplopen. 


Een gekoppeld probleem is het type rechtstaat en gerechtelijke factoren in zaken procedurefouten. In het buitenland is het niet zo erg om een klein foutje te maken als agent, een telefoontap vergeten aanvragen heeft dan geen invloed op de strafmaat van de beschuldigden. In ons land kan dat type kleinschalige procedurefoutje de vrijspraak betekenen. Dat was enkele jaren geleden zo in Antwerpen bij een grote drugsbende. De strafmaat werd serieus vermindert gewoon omdat één telefoontje niet volgens de procedure was, ook al waren er tientallen andere correct gevonden bewijslasten tegen de bende. Dit scenario kan zich ook voordoen bij terroristen/moordenaars wat dus in voordeel van de crimineel speelt. 


Rechtstaat: België is een rechtstaat waar burgers rechten genieten, ook criminelen. Dat is in veel landen zo maar in ons land loopt de logica serieus fout. Criminelen genieten delicate rechten om parket en politie schaakmat te zetten terwijl slachtoffers van misdaden niet zoveel rechten beschikken om in voordeel te komen staan. 


Regering Michel: Open VLD en MR vinden het blijkbaar niet nodig om bepaalde zaken te herzien. Zo stelde Jan Jambon (N-VA) in 2016 voor om het proceduresysteem van politie te versoepelen. Enkele weken later riep Gwendolyn Rutten (Open VLD) in 'De Zevende Dag' dat zoiets niet mag omdat we dan in een 'politiestaat' kunnen belanden. Sindsdien heeft N-VA daar geen druk maar achtergezet en zich neergelegd bij de 'neen' van hun coalitiepartners. Open VLD is ook de partij die de privacywet niet wil laten aanpassen. Vlaams Belang is voorstander van een nieuwe rechtstaat met vooral ook plichten waar de meting veiligheid meer wordt dan privacy. De huidige rechten rond privacy worden door criminelen zwaar misbruikt om vrijuit te kunnen gaan. Winkeluitbaters mogen geen beelden verspreiden van dieven wegens de privacyrechten maar een gewone burger die zonder aanvraag een camera aan zijn/haar huis hangt wordt gesanctioneerd op basis van 'privacyschennis en illegaal camerabezit'. Dit soort van toestanden wil Vlaams Belang zien veranderen maar de liberalen van Regering Michel steken daar steeds een stokje voor. 


Ook grootschalige inspecties in islamitische organisaties naar aanleiding van recente aanslagen is in ons land zo goed als onmogelijk wegens het strenge proceduresysteem en de wet op privacy. Zaken die onze buurlanden kunnen zijn bij ons niet mogelijk wegens die huidige systemen. Dat komt omdat politie in andere Europese landen meer verantwoordelijkheid mag dragen dan de Belgische politie.