BeOne en ISLAM partij overtreden de politieke regels.

BeOne en ISLAM partij overtreden bij reglementaire voorwaarden overtredingen en zijn reglementair niet in orde om politieke partijen in ons land te kunnen zijn.


In ons land zijn politieke partijen vrij een ideologie te volgen en programmapunten op basis van ideologie naar voor te brengen. Het is niet toegestaan om religie als ideologie te gebruiken. Zowel BeOne en ISLAM Partij voeren een programma op basis van het islamgeloof of zoals ze het zelf noemen: De wetten van de Sharia. In het reglement voor politieke partijen in ons land staat dat partijen zich aan de scheiding tussen staat en kerk moeten houden. Deze twee partijen doen dat niet. 

Door de Shariawetten te mengen in hun politieke programmapunten schenden ze ook de democratie. De Sharia dicteert het volgende: 'Moslims kunnen geen democraten zijn. Democratie is tegen de wil in van ons geloof en onze wetten.' Dat vertelde Sharia4Belgium leider: Belkacem jaren geleden in een debat met Filip Dewinter. Politieke partijen in ons land mogen zich niet verzetten tegen de democratie. Leider van BeOne: Abou JahJah handelt programmapunten zoals de Sharia dicteert. ISLAM partij en BeOne willen niet alleen een partij voor de migranten zijn, de religie van de islam steken ze in hun programma en dat maakt van hen onwettige partijen. 

Regering: De regering beweert dat ze niet zomaar de partijen kunnen afschaffen maar reglementair gezien zijn de twee partijen niet in orde. Scheiding tussen staat en kerk is al jaren verplicht in de politieke wereld van ons land. Democratie is een voorrecht in ons land, wie zich daar politiek tegen verzet gaat in tegen onze politieke regels. 

Veel democratische burgers vinden dat er in ons land enkel politiek mag gevoerd worden dat met ons land te maken heeft. De islam is geen Belgische politieke factor, het is een geïmporteerde cultuur verbonden aan de religie van een ander continent. De vrees van islamisering wordt overal benoemd, ook door journalisten en onderzoekers. In ons land kunnen partijen blijkbaar zomaar een partij voor en van de islam oprichten en daarom is ons land op basis van prognoses één van de landen dat overgenomen kan worden door de islam. De huidige regering neemt het meer op voor de islamisering dan er iets tegen te doen. Landen met links-socialistische democratische partijen ondernemen meer tegen de islamisering dan deze liberale regering. België haalt wereldwijd de pers, zelfs in Amerika of het feit dat ons land een paradijs is voor de islam. De partij (Vlaams Belang) die hiervoor gewaarschuwd heeft en er WEL iets wil tegen doen wordt door deze huidige macht nog steeds tegengewerkt. Het lijkt wel een blauwe liberale dictatuur waar men vreest dat als Vlaams Belang de kansen mocht krijgen de lijken uit de kast zouden vallen in de Europese Unie en de Elitemacht van deze huidige Belgische regering.