De groei van het Vlaams Belang sinds Tom Van Grieken als voorzitter.

16-04-2019

Tom Van Grieken is als jongste voorzitter ooit van het Vlaams Belang toch wel zeker als sleutel tot vernieuwing en visie. Hij is nu al verschillende jaren voorzitter en waar we voor honderd procent kunnen voor uitkomen is dat sindsdien de partij alleen maar gegroeid is. We zien in een groei in het aantal nieuwe leden en stijgende peilingen maar zeker ook in de visie van de partij. 


Tom zijn visie is al van in het begin om de Vlaamse ideologie te combineren met logische sociale programmapunten. Voor hem tellen geen postjes of macht posities maar wel het belang van de Vlaamse burger. In de ogen van veel pro-Elitaire politici is dat populisme maar daar trekt de voorzitter zich niets van aan. Vlaams Belang wil een vernieuwde politiek die de klassieke Elite-politiek in de toekomst moet wegblazen. De partij streeft naar een politiek waar meer democratische betrokkenheid erkend en gerechtvaardigd worden waarbij dus ook de democratie eerlijker moet gemaakt worden. 

Linkse of rechtse sociale punten? Sommigen beweren dat Vlaams Belang a typische "WO2 sociale termen" wil pleiten terwijl anderen beweren dat de sociale punten van de partij "te links" zijn in vergelijking met andere uiterst-rechtse partijen. Tom vindt dit geen links-recht debat. Voor hem is het belangrijk dat sociale punten in voordeel spelen van onze eigen mensen. Sociale punten mogen geen voorrang krijgen op asielzoekers of vluchtelingen en moeten bestreden worden met betere sociale punten vindt hij. De visie van Van Grieken heeft de partij een fris Vlaamsgezind en ook sociaal programma doen opwekken voor de komende verkiezingen op 26 mei 2019. Terwijl die andere maar ook mildere partij N-VA de sociale punten vervloekt met iets teveel liberale vasthoudendheid, trekt Vlaams Belang wel veel sociale punten in lijn naar deze verkiezingen. 

- Aparte Vlaamse sociale zekerheid.

- Meer investeren in de zorgsector.

- Sociale woningen enkel voor Vlamingen die er recht op hebben.

- Hogere pensioenen door minder sociaal geld te spenderen aan hulp voor (asielzoekers, vluchtelingen of andere illegalen) en meer te spenderen aan ziekenzorg en ouderenzorg.

Deze punten zijn in de ogen van linkse sociale partijen discriminerend terwijl de N-VA deze sociale punten tegenspreekt met ultra-liberale klassieke politieke punten. 

Vlaams Belang voert sociale punten door zonder haar ideologisch programma te doen botsten. De partij pleit voor immigratiestop, meer Vlaamse inzage en politieke verantwoordelijkheden, in de toekomst Vlaamse onafhankelijkheid, Vlaamse zorg, meer nationale veiligheid en vooral een strenger strafsysteem voor criminelen. Als we het hele programma van de partij inkijken zien we een nationalistische partij die wil handelen in belang van haar volk, niet in het belang van de macht zoals de tegenpartijen het doen. 

Je kan het volledige programma van de partij inkijken via www.vlaamsbelang.org/programma/  

Ondanks de modernisering van het Vlaams-Nationalisme blijven tegenhangers van deze ideologie met verwijten gooien. Volgens links zijn alle VB'rs een racist en nazi maar dat is allemaal wild geroep van mensen die de verschillen niet willen zien. Het Vlaams Belang komt op voor de Vlaamse bevolking en is in tegenstelling tot wat de tegenstanders denken niet uit op rassenhaat. Het enige wat Vlaams Belang duidelijk wil maken is dat Vlaanderen zichzelf moet blijven en geen verzamelpunt moet zijn waar andere culturen of religies de wet denken te mogen negeren. Vlaams Belang vraagt hooguit om onze identiteit te bewaren en de belangen van onze normen-waarden, sociale belangen en belangen van de bevolking op de juiste prioriteit te laten verlopen. Tom Van Grieken heeft dit steeds duidelijk gemaakt en bewijst ook dat Vlaams Belang niet die "Hitlerpartij" is de anti-nationalisten steeds beweren. 

Barbara Pas heeft enkele maanden geleden nog in een debat op de VRT duidelijk gemaakt hoe Vlaams Belang tegenover diversiteit staat. Vlaams Belang wil werken aan de diversiteit die er al is, niet met de constant toenemende "nieuwelingen" vanuit het buitenland. De partij wil inderdaad geen hoofddoeken en naamsveranderingen van Vlaamse, Europese of westerse tradities en dat is toch logisch. Waarom moet Pasen "Lentefeest noemen" of Zwarte Piet wit zien? Ooit was er een migratiecode overal te wereld die dicteerde dat zij die een land binnenkomen zich moet gedragen naar de wetten van dat land. Vlaams Belang wil niemand verbieden te bidden of verbieden een Suikerfeest te organiseren maar wel met de voorwaarden dat deze de wetten niet negeren. Waarom moeten er meer dan 60 moskeeën in één grootstad zijn? Het is niet racistisch of haatgericht om te eisen dat je eigen cultuur een meerderheid blijft vormen tegenover al die andere culturen. Vlaams Belang wil geen enkele cultuur of religie verbieden maar gebruikt gezond verstand om daarvoor niet alle systemen, wetten en tradities aan te passen naar die culturen en religies. 

Al jaren heeft Vlaams Belang een sterk team onder leiding van Tom Van Grieken die er alles aan doen om de Vlaamse ideologie volledig en terecht te distantiëren van haat en racisme. Hoe de geschiedenis van het VB (de tijden van Vlaams Blok) er ook uitzien, deze partij is zoals iedere partij mee met de tijd en moderniseert. Van Grieken zijn statement is duidelijk: We zijn GEEN racisten en komen gewoon op voor het belang van onze mensen. Sociale belangen eerst voor onze eigen mensen die het nodig hebben. Tom verwoord dit meestal in een korte maar krachtige herkenbare naam: Gezond Verstand! 

De sociale punten van het Vlaams Belang zijn er niet om linkse kiezers te versieren, wel om onze eigen zorgbehoevenden terug meer kansen te geven. Een einde maken aan jarenlange wachtlijsten voor sociale woningen en al zeker voor de financiële discriminatie in de uitkeringen. Migranten die gemiddeld recht hebben op een hoger minimum uitkering dan een Vlaamse gehandicapte of hulpbehoevende 65 plusser is volgens Van Grieken totaal onmenselijk. Migrant is geen ziekte of handicap en is het dus niet logisch dat ze zo gemakkelijk en sneller van onze sociale voordelen kunnen snoepen. 

Immigratiestop is één van de grootste pleiten die de partij zal doen en wil invoeren wanneer ze de kans krijgen. Niet om alle getinte of gekleurden het land uit te jagen, wel om de illegaliteit te stoppen. Een immigratiestop helpt immers om de massabevolking deels te doen dempen maar ook zal het op vlak van de rechtstaat en nationale veiligheid op lange termijn een beter stabiliteitspatroon weergeven. Volgens het liberalisme van Open VLD zuig je met een immigratiestop de economie leeg maar dat is volgens Van Grieken niet zo. Een immigratiestop wil niet zeggen dat mensen die internationale zaken doen niet meer binnen mogen. Er bestaat nog altijd iets als een economisch paspoort die je enkel toegang verleent voor een bepaalde periode mits bewijs dat je degelijk komt voor je bedrijf, project of andere economische zaken. Een immigratiestop zal helpen om de diversiteit die er al is beter te maken. Nu komen er steeds nieuwe mensen bij en moet men steeds op nul beginnen. Met een immigratiestop kunnen we verder werken waar we gebleven waren. Van Grieken ziet absoluut geen enkele noot in de immigratiestop en wil het effectief invoeren voor deze meerdere redenen. 

Waar Van Grieken ook fel heeft op ingezet de afgelopen jaren met zijn partij is veiligheid en justitie. De partij wil absoluut een strenger strafsysteem en ook het proceduresysteem voor politie moet herzien worden. Volgens Van Grieken is er iets serieus mis in het systeem wanneer agenten zichzelf niet meer mogen verdedigen en burgemeesters systematisch komen zeggen aan korpsen waar en hoe hard ze moeten optreden. Ondanks het lakse systeem van Koen Geens heeft de politie haar werk goed gedaan vinden ze bij Vlaams Belang. Het is niet de inspecteur of commissaris die criminelen terug vrij laten lopen, dat doen de rechters en lakse regeringsleden. 

In de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zagen we in heel veel Vlaamse steden en gemeenten een forse groei bij Vlaams Belang. Op verschillende plaatsen had de partij theoretisch gezien gewonnen maar in de praktijk werden die opnieuw door het ondemocratische cordon-sanitaire verjaagd (waar zelfs de N-VA fel heeft aan meegedaan). Van Grieken is dan ook heel duidelijk over de houding van N-VA omdat ze liever met hun linkse tegenstanders willen regeren dan met een ideologisch gelijk liggende partij.  

Tom Van Grieken en Vlaams Belang zijn er klaar voor en geloven in een beter verkiezingsresultaat die ervoor. De partij wil vooral op Vlaams gebied een goede sprong maken omdat ze uiteraard Vlaanderen terug willen verbeteren. Tom Van Grieken maar ook zijn partijcollega's hebben de afgelopen jaren een goede weg opgebouwd en slagen in geloofwaardigheid. Het maakt duidelijk dat ze niet willen zijn zoals de doorsnee Elite-partij en echt wil streven in belang van de Vlaamse bevolking. De partij wil ook minder politieke functies en is voorstander om politieke lonen en bonussen naar omlaag te halen alsook het afschaffen van de koninklijke dotaties.