De onrealistische plannen van GROEN.

De politiek kan vaak raar uit de hoek komen en alle partijen hebben wel eens plannen waarvan de burger denkt: 'Hoe geschift is dat?'. Bij GROEN blijkt dit dagelijkse kost te zijn. We onderzochten de plannen van GROEN en die zijn zowat allemaal in de praktijk niet realiseerbaar. 


Groene energie: Groene energie is in de toekomst nodig en daar twijfelt niemand aan. Maar met hak op den tak alle kerncentrales dichtgooien zonder stabiliteitsplan is niet haalbaar en net dat wil GROEN doen. Bij GROEN willen ze eerst alles dichtdoen en dan pas beginnen met groene energie terwijl economisch en berekend gezien best eerst een vangnet gemaakt moet worden. Wettelijk gezien is het voor de burger niet altijd vanzelfsprekend om zonnepanelen te kopen. In ons land heeft niet iedereen dat recht, het is te zeggen: De buren kunnen je dat recht ontzeggen. Wie in appartementen woont moet 100% goedkeuring hebben van de buren om er te laten plaatsen. Je kan ook niet overal windmolens plaatsen, niet alleen omdat veel mensen daar niet voor te vinden zijn maar ook ingenieus is dit niet zomaar iets om te doen. Het huidig systeem en de voorwaarden maken de alternatieven te duur en niet haalbaar genoeg waardoor mensen dus oprecht afstand bewaren tegenover de alternatieve energie. Ook bij wagens is dit het geval. N-VA heeft een lage-emissie zone in Antwerpen. GROEN wil dat meteen nationaal maken en overal invoeren. De partij denkt wel niet aan de consequenties. Als je vlak af overal een lage-emissiezone gaat neerpennen gaan veel mensen in zak en as terecht komen. De nog toelaatbare brandstofvoertuigen en de elektrische wagens zijn vaak te duur voor de gemiddelde Vlaming. Amper 20% van ons land en van onze buurland kan oplaadpalen garanderen. Experts zeggen het realistischer: Eerst ervoor zorgen dat die alternatieven hun effectieve nut hebben en betaalbaar is voor de gemiddelde bevolking alvorens zo'n emissie-zone in te voeren. Ook voor de industrie kan je niet zomaar alle kerncentrales dichtgooien om de volgende dag 100% op groene energie te laten draaien. 

Nultolerantie op vlees: GROEN wil werkelijk zover gaan om in de toekomst tolerantie in te voeren op vlees. De partij wil gaan voor maximale alternatieve green-options en zaken zoals vleesvervangers uitbreiden en ze er niet als vlees te laten uitzien. Dat is in geen geval realiseerbaar. Niet alleen economisch en ecologisch, er zullen altijd burgers zijn die hoe dan ook hun vlees willen. Vlaams Belang pint daar dus beter op door o.a. een andere slachtmentaliteit in de voeren. Door bijvoorbeeld limieten op te leggen bij slachthuizen en winkels op hun dagelijkse vleeshandel. Winkels gooien wekelijks enorm veel vlees weg. Je kan dus perfect limieten maken op basis van de verkoopmarge per winkel en omgeving. Zo kan iedereen vlees blijven eten zonder mensen opgedrongen worden om geen vlees te eten. Daarbij wil Vlaams Belang een totaalverbod op onverdoofd slachten terwijl GROEN over verbod op de traditionele rituele slachttermen niet wil spreken. GROEN wil het veggie-leven opdringen bij de burger en doet economisch onmogelijke zetten. Wat partijen zoals GROEN doen op dit vlak is gewoon niet haalbaar. 

Diversiteit: GROEN ziet diversiteit op een verkeerde manier. Net zoals hun linkse meedenkers bij PVDA en Sp.a willen ze de diversiteit versterken door meer mensen uit het buitenland naar hier te verleiden. Ook willen deze partijen onze Vlaamse tradities minimaliseren en aanpassen zodat andere culturen zich mede-welkom voelen in deze tradities. Met andere culturele tradities doet deze partij dan weer het omgekeerde: Daarvan willen ze meer en proberen die tradities hier 100% mogelijk te maken ook al overschrijden die tradities bepaalde dierenrechten, mensenrechten of wetten. Dit zijn ook de partijen die Vlaams Belang afschilderen als 'neonazi's en racisten' maar net die partij heeft een oplossing voor onze diversiteit. Ja het klopt dat Vlaams Belang de illegalen buiten wil en een immigratiestop wil. De partij is daarmee NIET racistisch en uiteindelijk zullen ze mensen die hier geboren zijn niet wegsturen. Barbara Pas vertelde onlangs nog in de VRT dat we met de diversiteit moeten werken die er nu is in plaats van er steeds mensen bij te steken. Als er een immigratiestop komt kunnen we 100% energie steken in zijn die hier legaal wonen om deze mensen beter te laten draaien in onze samenleving. GROEN wil meer vreemden binnenhalen en probeert andere culturele belangen te versterken ten koste van onze eigen identiteit en cultuur. 

Circulatieplan: Als het aan GROEN zou liggen rijdt er geen enkel wagen nog in de stad. Ook hier denken ze onrealistisch en handelen ze langs de foute richting. Als je autoverkeer wil verminderen want dat kan je wel, verbannen is onrealistisch dan moet je eerst de alternatieven op koers krijgen. GROEN wil eerst alles verbannen om dan ringwegen te bouwen of ondergrondse alternatieven te bouwen. Ingenieus helemaal onlogisch en niet haalbaar. Uiteindelijk zullen er altijd mensen zijn die een auto nodig hebben om hun werk te verrichten en hierdoor in een stad moeten zijn. Akkoord, je kan autoverkeer verminderen en deels meer om laten rijden via bijvoorbeeld tunnels of ringwegen. Volledige verbanning is niet realiseerbaar, in Gent zijn de nadelen al volop aan het bewegen door het Gentse circulatieplan. 

Lees meer nieuws via VPVB+