De strijd met Fake News maar is er objectiviteit?

Alexander De Croo (Open VLD) wil de strijd met Fake News aanpakken. Maar wat is nu eigenlijk Fake News? Is de FactCheck zelf wel altijd juist? Wat wordt er door de Elite opgedrongen en wat door extremistische kringen? Nieuws is feitelijk zoals een politieonderzoek, er zijn feiten en bewijzen nodig om het naar de rechtbank, in dit geval naar de lezer/kijker te brengen.


Zenders zoals VRT willen meedoen maar zendt deze zender wel altijd juist nieuws uit? Er zijn zaken die door de politieke regering worden opgedrongen of bepaalde verhalen worden bewust onderbroken in politieke programma's. In ons land is dat met feiten die Vlaams Belang op tafel gooit, de moeite die de VRT doet om op knelpunten de uitleg te onderbreken valt heel fel op. Op de Belgische televisie wordt rechts-nieuws altijd over 1 kam van leugens geschoren terwijl Vlaams Belang cijfers uit verschillende bronnen spit. Uiteraard maken ook partijen zoals Vlaams Belang wel eens een rekenfout of zijn bronnen niet altijd juist, dat is bij alle politieke landschappen en nieuwsplatformen wel zo. Wat telt is dat inhoud kan gecheckt worden en dan spreekt men over FactCheck. Is die wel altijd juist?


De FactCheck is grote deel in handen van Amerikaanse systemen en vaak gebruikt de Amerikaanse macht deze systemen om hun versie op te dringen in de FactCheck. Rusland, China en Korea proberen hetzelfde te doen. Is het niet hypocriet dat partijen zoals Open VLD hier de strijd gaan voeren, deze partij is Pro-Europa en ook daar klopt niet alles. 


De enige die dit kunnen bestrijden zijn onafhankelijke en 100% neutrale nieuwsonderzoekers en experten die zich volledig onpartijdig houden. Geen enkele politieke partij kan hier aan meestrijden zonder hypocriet te zijn want elke ideologie, staat of platform heeft fake news en echt nieuws. Niet alles wat de Amerikanen vertellen is juist, sommige dingen dan weer wel. Dat kan je dus ook zeggen over Europa en het Oosten. 


Wat telt zijn deze basiselementen: Feiten, bewijzen, echtheid, erkenning. Met die vier elementen moet nieuws de wereld in gaan. Dat is wat neutrale experten zeggen. Dat zou zonder machtsmisbruik van politici moeten gebeuren, vaak is dat niet en krijgen we propaganda of Fake News te lezen in de media. Bepaalde wetten zorgen er ook voor dat nieuwsplatformen zich vaak laten misleiden door de macht of oppermacht.