Filip Dewinter legt parlement op de rooster over aanval in Syrië.

Filip Dewinter van het Vlaams Belang heeft het parlement op de rooster gelegd i.v.m. de recente gebeurtenissen in Syrië. Dewinter pikt het niet dat Premier Michel niet kwam opdagen om het over dit onderwerp te hebben. 


Dewinter verwees naar Didier Reynders (MR) en naar de afwezige Premier over de aanvallen in Syrië en de rol die onze regering er altijd in heeft gehad. Zo werd de vader van de premier in het onderwerp vernoemd omdat die man samen met de kopstukken zoals Reynders in 2000-2001 zelf gesprekken voerden met Assad. De houding van die regering en de huidige regering noemt Dewinter rechtuit hypocriet. Dit omdat die regering in het verleden gesprekken voerde met Assad en zelfs met de vader van Assad. 


Reynders: 'Politieke oplossingen': Volgens Didier Reynders is er in Syrië geen militaire oplossing mogelijk. Hij vertelde dat we in dialoog moeten kunnen gaan met alle posities in Syrië en de VN. Dewinter nam daarop een duidelijk antwoord dat deze regering hypocriet is. Het is dan ook heel hypocriet van Reynders want als ze oproepen voor dialoog in plaats van militaire oplossingen, waarom wil deze regering dan zo graag meespelen met de grootmachten? N-VA wil extra fysieke back-ups inschakelen tegen het regime van Assad. 

VPVB: 'Ons land heeft er niets te zoeken'.

In plaats van de grote held te willen uithangen kan dit land beter investeren en prioriteit maken van onze nationale veiligheid. Laten we ervoor zorgen dat er meer razzia's gehouden worden bij riskante organisaties in het islamitisch milieu. In plaats van miljoenen te pompen in militaire zaken om aan de hand van de Amerikanen te hangen zouden ze beter investeren in nieuwe politievoertuigen en agenten. Waarom moeten wij als dwergenland gaan moeien met een gigantisch grote verantwoordelijkheid die voor de grootmachten al een ingewikkelde zaak is? Onze mensen doelwit maken door te moeien maakt alles erger terwijl als we ons land beter gaan beschermen het voor onze mensen veel beter zal zijn. Dit land hangt teveel aan de handen van Amerika en de NAVO met het acties maar ze vergeten wel dat ze zo onze bevolking in gevaar brengen door grootmachten die zich keren tegen de NAVO en de VS.