GROEN wil LGBT lessen in kleuterscholen.

Opnieuw dringt GROEN standpunten van hun politiek programma op via kinderen. GROEN wil LGBT al aan kleuters voorbrengen om ze al kennis te leren maken met mensen die een andere geaardheid bezitten. 


GROEN wil kleuters al leren wat homo's of lesbo's zijn omdat het volgens de partij kinderen aanspoort zo'n mensen vroegtijdig juist te begrijpen. Volgens GROEN zal dit ervoor zorgen dat er minder haat en geweld komt in de toekomst tegen mensen met een andere geaardheid en over geslachtswens. Het is niet de eerste keer dat GROEN programmapunten probeert op te dringen via kinderen. In het verleden hebben de linkse partijen verschillende thema's rond diversiteit opgedrongen in schoolpakketten. GROEN steunt ook de voorstellen rond Arabische lessen en verzet zich tegen het klassieke lessenpakket van het Vlaamse onderwijs. 

Volgens Vlaams Belang is het helemaal overbodig om kleuters al te leren over LGBT, de partij is helemaal niet tegen holebi's of mensen met andere geslachtswensen maar verdedigt wel de kwaliteitscode van het Vlaamse onderwijs. Vlaams Belang wil terug meer respect en inzet voor de kwaliteiten in ons onderwijs. Lessen Nederlands, wiskunde en geschiedenis worden afgezwakt en dat is volgens Vlaams Belang een vorm van kwaliteitsvermindering omdat deze vakken niet heel belangrijk zijn in ons onderwijs. Tegenwoordig worden kinderen belast met thema's rond diversiteit, racisme of andere zaken die met opvoeding te maken hebben. Opvoeding is volgens Vlaams Belang de taak van de ouders, niet van de leerkrachten. De linkse partijen verwijten Vlaams Belang dan weer dat ze tegen vernieuwing en veranderingen zijn. 

Ook kinderpsychologen zijn niet allemaal optimistisch over het voorstel van GROEN. Volgens die kinderpsychologen moeten kleuters sociale vaardigheden leren, met elkaar leren omgaan en andere basiselementen leren kennen. Als kleuterleraren prioriteit moeten maken van zaken zoals LGBT dan zwakken de belangrijke sociale belangen in de kleuterscholen af zeggen sommige kinderpsychologen. Sociale assistentes zijn dan weer wel optimistisch over dit voorstel en willen dit wel een kans geven.