Kinderpsychologen roepen op om religie niet op te dringen bij kinderen.

Kinderpsychologen uit Denemarken en Finland roepen op om religie niet op te dringen bij kinderen. Niet alleen om radicalisering te voorkomen, ook omdat kinderen op school realiteit moeten leren in plaats van fictie. 


Leren over Goden en hun zondige verleden is volgens kinderpsychologen iets dat kinderen zelf moeten kiezen in plaats van dat te moeten van hun ouders of leerkrachten. Deze pleiten ervoor om kinderen al speels aan hun realisme te brengen op een manier waar ze uiteindelijk zelf beslissen of ze al dan niet een geloof willen leren op school. Nu kiezen de ouders dat en vaak moeten kinderen dat volgen van hun gelovige ouders. 

Uit onderzoek zou blijken dat 75% van de jeugd tussen 5 en 16 jaar oud fictie als werkelijkheid ziet en dat komt niet door games. Dat komt omdat kinderen gedwongen een godsdienst moeten volgen of in sommige landen zelfs verplicht rituelen moeten volgen die geen werkelijkheid aan kunnen tonen. Vroeger werd er te fel over God geleerd, nu worden kinderen gedwongen om diverse religies te leren op school. In België zien we het meer en meer opduiken, kinderen die verplicht mee moeten op moskeebezoek. Sommige scholen verplichten zelfs alle leerlingen mee te zingen met religieuze liederen van godsdiensten. 

Ook kinderen die zedenleer volgen worden in ons land verplicht om moskeebezoeken te doen. Als de ouders ze die dag thuislaten moeten ze al dan nog een factuur betalen voor dat bezoekje. Het is te ver aan het gaan vinden ook Belgische kinderpsychologen. Kinderen geraken in de war omdat ze op het internet en het nieuws veel zien en horen over de islam en de moskee. Sommigen zijn terecht bang en moeten van hun school meegaan. Waar is de tijd dat zedenleer volgende kinderen leerden over onze landelijke waarden & normen? Vroeger kregen leerlingen zedenleer les over het wetenschappelijke ontstaan van de aarde, nu gaan ze op religieus bezoek. 

In sommige landen wordt de extreme vorm van de islam verplicht gegeven aan kinderen, zelfs in ons land zouden sommige scholen te ver gaan in de lessen islam. Horen deze wel thuis in onze Vlaamse scholen? Wat moet een Vlaams blank kindje van 8 jaar met een moskeebezoek en islamitische zanglieden? Volgens scholen om het verschil te leren tussen islam en islamextremisme. Kunnen ze dat niet beter leren in de lessen Wereld Oriëntatie of Actualiteit? Hoeven kinderen hier zo nodig de gehele islam te leren? Volgens kinderpsychologen is het niet goed om ze heel de religie op te dringen en al zeker niet ze te stimuleren dat te doen. Radicalisering gaat 50 keer sneller bij een kind van vijf dan bij een puber van 17 jaar. Het is dus gevaarlijk om kinderen te dwingen diverse religies te leren en laten te beleven. In Finland zijn er al 14 blanke kinderen met extreme slaapproblemen omdat ze verplicht islamitische lessen moesten volgen en tegelijk de link met aanslagen zien en horen op televisie of internet. Drie van die kinderen (11, 14 en 16 jaar) speelde zelfs in hun vrije tijd 'zelfmoordterrorist' met liedjes die ze op school geleerd hadden tijdens hun lessen islam. Die oudste had zich ingeschreven op een extreem forum van een Sharia beweging en vertrouwde het forum 100% omdat hij hier les over kreeg op school. Het scheelde niet veel of hij had zich zonder besef lid gemaakt van een sekte dat zich in Europa probeert te vestigen, een sekte dat blijkbaar door Interpol gezocht wordt. 

Maar ook de westerse religie is een groot probleem. In Amerika is er extreem christelijke netwerken die geweld gebruiken op ongelovige buren of Atheïstische scholen. Bij sommige privéscholen in het Noorden van de VS leren ze kinderen hoe men vroeger ongelovige buren neer hebben geschoten en ze naar de hel stuurden. Ook zijn enkele rechts-nationalistische kringen van The American Patriots onlangs nog aangevallen door een Extreem-Christelijke groepering omdat die Patriots volgens hen de wetenschap boven God beschouwen. In die christelijke groeperingen zijn er zowel linkse als rechtse takken zo blijkt met totaal verschillende visies. Er zou een tak zijn die het christelijk nationalisme op de schouder draagt, de andere zou een communistische christelijke motivering dragen. Sommige privéscholen maken gebruik van theorieën die door zulke organisaties voorgelegd worden. President Trump heeft al zo'n 120 leerkrachten over heel het land laten schorsen nadat de FBI hier onderzoek heeft naar gedaan. 

Het bewijst iets, we moeten religie volledig scheiden van de staat en duidelijk maken dat religieuze machten niet meer van deze tijd zijn. Religie is voor jezelf, anderen zijn niet verplicht je religie te delen.