N-VA investeert te fel in stoplichten.

Sinds Ben Weyts bevoegd is als minister van mobiliteit zijn er een kwart meer investeringen gedaan in stoplichten. N-VA en vooral hun lokale afdelingen hebben dat gedaan en dat valt op in de N-VA steden/gemeenten. 


Het verhaal rond de ring in Antwerpen, Ringland in de stad Geel zijn zaken die lang aanslepen onder de bevoegdheden van de lokale N-VA afdelingen en de bevoegde minister voor mobiliteit die evenals van N-VA is. De belangrijke zaken op lange termijn op onze Vlaamse wegen zitten in trage fases te zweven terwijl er massaal nieuwe stoplichten zijn gezet in Vlaanderen. Vooral in de provincie Antwerpen zijn we dit opvallend gebeuren. 

In de Kempische steden en gemeenten zijn er zo'n 4% extra verkeerslampen per jaar bijgekomen sinds Ben Weyts. In de Kempische N-VA steden of gemeenten waren dat de meeste van die 4%. In de stad Geel zijn er op veel plaatsen nieuwe stoplichten gezet sinds het bestuur van de N-VA. Veel van die stoplichten hebben de verkeerssituaties slechter gemaakt volgens inwoners en het Geels Belang (Vlaams Belang Geel). 

Ook in de stad Antwerpen en de omgevingen rond Oost-Vlaanderen waar N-VA besturen heersen zijn er opvallend veel nieuwe stoplichten gezet. In steden/gemeenten in Oost-Vlaanderen waar de socialisten heersen zijn er vooral veel nieuwe voetpaden gekomen en wegen heraangelegd. 

Veder is er door N-VA veel geld gegeven aan trajectcontroles en aan fietsveiligheid. Investeringen in volledige nieuwe wegdekken zijn dramatisch klein, de praktijk toont aan dat we in Vlaanderen meer achteruit dan vooruit gaan in zaken wegdekkwaliteit.