Ons land kent grote piek mensen met eigenhaat.

Eigenhaat is een fenomeen dat in ons land vaak voorkomt, vooral op de sociale media. Vooral mensen met een linksgezinde politieke achtergrond laten dit fel merken. De Vlaamse cultuur wordt verafschuwt door communistisch gedachtegoed en multicultureel gedachtegoed van "Change the world" denkers. 


We zien het vooral in de praktijk, alles van onze tradities, gewoontes of omgeving wordt afgesnauwd door veel mensen van eigen bevolking. Dat zien we dan vooral bij mensen die multicultureel voorstanders zijn, linksdenkend zijn of alles van ons land relateren met Amerika en er dan een geheel 'westen is slecht' van maken. 


Ook op de sociale media zien we het en bij de mediakanalen van de Belgische kranten of nieuwszenders. Er worden vaak berichten met 'Is dit nog wel nodig' 'Is dit nog wel van toepassing' gepost. Meestal om de multiculturele normen te verheerlijken om de Vlaamse af te snauwen. Veel van die mensen die constant kritiek geven op Vlaanderen maar tijdens de koers wel de Vlaamse leeuw in de lucht zwaaien. 


Dit is het gevolg van politiek en organisaties die van ons land het centraal punt van heel de planeet willen maken. Islamitische of multicultureel jongeren gewoontes worden met glitter en gejuich gepromoot terwijl de Vlaamse gewoontes of jongeren die nog typische Vlaamse gewoontes hebben scheef worden bekeken. We zien het ook in televisieprogramma's zoals Belgium's Got Talent waar 'rappers en gemende rassen acts' zelfs als het talent ondermaats is mogen doorgaan. Gewoon om 'taboes' te doorbreken, talent of geen talent daar wordt dan niet naar gekeken. 


Ook op de VRT zien we dit soort compassie gezwellen. Gevangenen die klagen over hoe 'oneerlijk' het leven van deze mensen is, ook constant propaganda van de islamisering en daarna 'politicologen en experten' die de Vlaamse samenleving 'racistisch' en bestempelen als de 'oertijd'. Veel mensen, vaak acteurs of andere bekende Vlamingen gaan mee in dat 'anti-Vlaams pro multicultureel' straatje. 

Vlaams Belang: DIT MOET STOPPEN!

Multicultureel hebben we ondertussen al heel lang in ons land, diverse bevolkingsgroepen hebben in feiten al kansen genoeg en stapels nieuwe rechten en herkenningen gekregen. Volgens partijen zoals het Vlaams Belang is het welletjes geweest! Volgens de partij heeft ons land al inspanningen genoeg gedaan om de 'diversiteit' uit te breiden. Vlaams Belang is woest dat de regeringen nog meer diversiteit willen en mensen blijven importeren. Het gaat ten koste van de Vlaming en de Vlaamse cultuur, ongehoord vindt de partij en wil daarom dat de Vlaamse normen en waarden terug in de kijker komen. Deze moeten terug onderhouden worden in plaats van ze te vergallen. Vlaming zijn is geen racisme, streven naar een Vlaamse onafhankelijk is dat ook niet. Immigratiestop om de islamisering tegen te gaan en evenals de overbevolking. 'We kunnen niet blijven importeren en toegeven, ons eigen volk gaat eraan kapot'. 


Partijen zoals Sp.a, Groen en PVDA willen nog meer diversiteit, nog meer erkenning van andere godsdiensten en culturen, nog meer rechten voor de allochtoon. Volgens deze partijen is ons land nog niet multicultureel genoeg en is er nog steeds een 'taboe'.