'Politiek Correcte' media maakt misbruik van kinderen om de multiculturele propaganda te voeden.

Commerciële zenders maar ook staatszenders zoals de VRT gebruiken zweren zich niet alleen plechtig aan de Elitepolitiek maar gebruiken ook onaanvaardbare methodes om een bepaalde erotiek te versieren/promoten en te ondersteunen. Vaak zijn kinderen gebruiksmiddelen die de televisie wil inzetten om een bepaalde erotiek in een knuffelbeleid te plaatsen en mensen te manipuleren door lieve schattige kindjes in te zetten. 


Diversiteit bijvoorbeeld is een van de dingen die door de VRT en hun kinderzender Ketnet via kinderen probeert te verbeelden in een soort van 'Heilig onderwerp'. Ondanks we al het meest diverse land zijn van West-Europa voert de televisie vooral via kinderen een soort van onbeperkte campagne om de diversiteit in het kader te brengen. Het uiteindelijk doel hiervan is een bepaalde politieke agenda te voeden waaruit dus bewijst dat neutraliteit niet wordt nageleefd door dergelijke zenders. 

De VRT gebruikt bewust typische manier van debatteren waarin de diversiteit, islamonderwijs en de religie die gekoppeld is aan de islam in het nieuwe 'normaal' te communiceren. De daadwerkelijke logica van onderwijs zoals Nederlandse les, geschiedenis of de traditionele schoolkampen worden heel opvallend vaak in een vraagteken gesteld met de bedoeling dit in het nieuwe 'niet meer van deze tijd' verbeelding te draaien. Niet alleen de VRT maar ook commerciële zenders zoals de VTM proberen basistermen van het Vlaamse onderwijs te vervreemden en de diverse onderwijsthema's aan te bieden als goud. De nieuwszenders vragen bepaalde dingen zoals Nederlands spreken op de speelplaats in een soort van bewust vraag dat een vorm moet geven dat bijvoorbeeld Arabisch spreken op de speelplaats het nieuwe 'normaal' moet worden. De VRT en kindernieuwszender Karrewiet dat steeds en al maar meer kinderen ondervraagt met een migratieachtergrond. Opvallend steeds filmen in klassen waar 80% divers is en alle traditionele onderwijsthema's negatief brengen om de diverse thema's steeds positief te brengen. Ook scholen spelen hier een vuile rol in door bijvoorbeeld kinderen op te dringen dat een bepaalde politieke ideologie gevaarlijk en onmenselijk is. Het verbieden van stickers met Vlaams strijdleeuw op de brooddoos terwijl stickers van islamitische kenmerken wel mogen. Het manipuleren van kinderen van wat ze aan de televisie moeten vertellen. 

Op de VTM zien we vooral een manipulatie op kinderen ten voordelen van de commercialisering. Het opdringen van commercieel gemerkte producten, animatie en gedachtegoed. Typische programma's van de VTM die zogenaamde taboes rond voeding moeten doorbreken en hiervoor kinderen worden ingezet om een bepaalde nieuwe manier van voeding op te dringen. Zangprogramma's die vaak en steeds meer door de VTM in thema staan van rappers en trendy aangelegde "dit is nu in" zaken om kinderen een bepaalde modernisering van kleding of manieren op te dringen ten voordelen van mensen met een migratieachtergrond of de zogenaamde 'taboebrekers' of 'uit de schelp komende verhalenvertellers'. Rappers zoals Boef worden door VTM aangemoedigd, het zingen over drugs of anti-vrouwelijke taal wordt positief beschreven als 'je moet het eerst begrijpen' gedachtegoed om bepaalde onlogische zaken de normaliseren. Iemand zoals een Gers Pardoel is dan nog een van de weinige propere en fatsoenlijke types in (als het gaat over rappers) die de VTM via kinderen in de media plaatst. De commerciële zenders gebruiken ook kinderen om bepaalde zaken af te proberen schaffen. Kind dat kind moet zijn is een gewoonte die de VTM probeert af te breken door alle mogelijke scenario's zoals: Kinderen moeten sneller groot zijn, moeten minder lang kind zijn op te dringen. Hiervoor leggen ze vaak woorden in de mond van kleine kinderen om dit via televisie op te dringen. Alle zogenaamde 'experten, profs of psychologen' die alles ongezond verklaren en alles wat te maken heeft met kinderen kind te laten zijn af te keuren en dit fel te brengen in nieuwsuitzendingen en programma's. Een propaganda om kinderen te veranderen, moeien met opvoeding van ouders en mensen dagelijks bang te maken met diverse beweringen dat kinderen dit niet mogen, dat niet mogen en daar slecht van opgroeien. 

Het is duidelijk dat televisiezenders en in het speciaal nieuwszenders maar al te vaak kinderen inzetten om bepaalde 'politiek correcte' propaganda's te voeden. 

Lees meer nieuws via VPVB+