Regering Michel investeert te weinig in middelen veiligheidsdiensten.

Regering Michel heeft in verkeersveiligheid en politiecamera's fors geïnvesteerd maar wel veel te weinig in de middelen voor politieagenten. Korpsen trekken aan de alarmbel omdat het tekort aan politievoertuigen en bemiddeling nog steeds enorm is. 


Het tekort aan politievoertuigen sedert al sinds Regering Verhofstadt dat is dus al enorm lang. Regering Di Rupo maar ook Regering Michel is er niet in geslaagd voldoende voertuigen te voorzien voor politie, staatsveiligheid en het leger. Hoe komt dit allemaal? 


Het zijn de beleidsvoeringen van de ministers die deze tekortkomingen veroorzaken. De prioriteiten liggen fout, zelfs ondanks het massale terreur van de laatste jaren zijn er amper nieuwe voertuigen bijgekomen. Regering Di Rupo investeerde vooral in modernere politieoutfits, humanitaire voorzieningen Belgisch leger in Afghanistan en sensibilisering voor alcoholcontroles. Regering Michel heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de verkeerspolitie, slimme camera's en nieuwe agenten. Bart De Wever heeft als burgemeester wel voor extra krachten gezorgd in Antwerpen door te investeren in het SRT: Snelle Respons Team van de politie Antwerpen.  

Politiediensten klagen vooral over het nog steeds tekort aan voertuigen, kogelvrije vesten en interventiemateriaal. Ondanks het terreur heeft deze regering niet veel in de hoogstnodige geïnvesteerd bij politie. 

De Vlaamse regering probeert al jaren druk te zetten op de Federale regering om meer te investeren in de nationale veiligheid en onze veiligheidsdiensten. Drie maanden geleden zou er nog een zware ruzie zijn geweest tussen de Vlaamse en Federale regering over deze zaken. Minister voor mobiliteit Ben Weyts vraagt wel al een tijdje extra budgetten voor politiebelang maar dat is vooral voor verkeersveiligheid. 

Oppositiepartijen Vlaams Belang en SP.A vinden dat er te weinig geld is geïnvesteerd in veiligheid en wijzen naar de onnodige besparingen van deze regering in deze zaken. Vlaams Belang wil zelfs dat er extra geïnvesteerd moet worden in de bijzondere bijstandsteams en in een veel efficiënter veiligheidsbeleid voor onze bevolking. De oppositie verwijt de regering dat ze teveel investeren in privacy en te weinig in veiligheid. De besparingen op politiediensten waren de afgelopen jaren in ons land zo'n 6% hoger dan in Nederland en zelfs 17% meer dan in Frankrijk.