Regering Michel wil 400 miljoen extra uitgeven met begrotingstekort van 3 miljard.

Met een begrotingstekort van 3 miljard euro wil Regering Michel nog zo'n 400 miljoen euro uitgeven. N-VA het meeste met zo'n 217 miljoen van de 400 miljoen. Volgens Bart De Wever blijft er zo toch een begrotingsevenwicht en zijn de andere partijen het probleem. 


De zomerdeals van deze regering, de begrotingsevenwichten het zijn duidelijk geen geslaagde opdrachten want nu nog zit de regering met een tekort van 3 miljard. Oppositiepartijen zijn dan ook niet te spreken over de 400 miljoen extra uitgave van deze regering. Het is ook allemaal onduidelijk voor wat dit geld zal dienen, het enige dat we weten is hoeveel van de 400 miljoen de coalitiepartijen snoepen. 

- N-VA: 217 miljoen

- CD&V: 165 miljoen

- MR: 25 miljoen

- Open VLD: 2 miljoen 

De motieven van deze uitgave blijven onbekend, de regering ript er weinig informatie over. Maar wat met al die besparingen van de afgelopen jaren? Maggie De Block (Open VLD) bespaarde zo'n 408 miljoen op de zorg in 2016. In 2016 werd er zo'n 100 miljoen bespaard op de sociale zekerheid, in hetzelfde jaar verklaarde De Block om in 2017 zo'n 144 miljoen extra te besparen op de sociale zekerheid.

Dit jaar verklaarde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie: Theo Francken (N-VA) zo'n 100 miljoen extra te investeren in asielopvang. Ook dit jaar investeerde deze regering ruim 10 miljoen euro in het Europese migratiefonds. 

De lonen van ministers zijn niet gedaald, deze regering zijn die zelfs met 2,5% gestegen binnen de minister functies. Op dotatie werd er niet bespaard, enkel op Laurent maar dat werd geen definitieve dotatiestop zoals men had beloofd in deze regering. Ook op politie werd er bespaard met als gevolg dat er in de grootsteden momenteel een piek is van aantal tekort aan voertuigen en andere middelen voor agenten. 

Voor migratie is er ruim zo'n 900 miljoen extra uitgegeven als we asielopvang, migratiekosten, opvang vluchtelingen samen tellen. De kostprijs per vluchteling en de kostprijs per asielzoeker zit er dan nog niet eens bij gerekend. Uit een berekening die Sceptr dit jaar deed kost 1 asielmigrant ons 1 miljoen euro. Migratie en asielopvang kost ons land enorm veel, in onze zorg en sociale zekerheid is er fors bespaard. We kunnen dus concluderen dat kosten migratie en asielopvang één van de grootste oorzaken is binnen de 3 miljard in het begrotingstekort. 

Ook in moskeeën is er fors geïnvesteerd! In 2015 kreeg de moskee uit Boom zo'n 120.000 euro voor afwerkingen te doen aan de moskee. 2 miljoen in de moskee die ze in Hasselt willen neerboren en 5 miljoen voor die van Kortrijk. Dan zijn die van Antwerpen, Geel en Brussel er nog niets eens bijgeteld.

Volgens de oppositie is deze nieuwe som van 400 miljoen euro een paniekuitgave van deze regering naar aanleiding voor de verkiezingen. Zowel de linkse als rechte oppositie vinden deze 400 miljoen onduidelijk en eisen een grondige verklaring van de regering.