Scholen moeten niet meegaan met trends maar moeten kwaliteit handhaven.

Scholen zetten teveel in op trends en het kuddegedoe waardoor kwaliteit enorm slijt in het Vlaams onderwijs. Scholen gaan vaak ook te fel mee met politieke termen en verzuren de neutraliteit en staan te dicht bij politieke thema's. 


Lessen Nederlands en wiskunde die samen worden gesmolten en gehalveerd. Lessen geschiedenis die veranderen in lessen diversiteit. Het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe ons onderwijs aan het afzwakken is. Dat je nu godsdienst of zedenleer volgt, sommige scholen verplichten alle leerlingen mee te gaan op uitstapjes naar religieuze locaties. Veel scholen verloederen de lessen geschiedenis over onze eigen geschiedenis en zijn meer bezig met de geschiedenis waar kinderen geen belang aan hebben. 

Schrijven is een van de meeste zaken die scholen verwaarlozen. Scholen die moderniseren zijn goed maar dat wil daarom niet zeggen dat schrijven geen belang meer moet hebben. Schrijven zal altijd wel nuttig en nodig zijn want alles via een digitaal voorwerp is onrealistisch. De lessen Nederlands worden niet meer serieus genomen. Scholen steken meer energie in om andere talen te handhaven, vaak niet-Europese talen om de diversiteit te stabiliseren. Lessen Engels en Frans worden opzij geschoven voor lessen Arabisch in sommige scholen. 

Leerkrachten zijn verplicht om politiek afstandelijk en honderd procent neutraal te zijn tijdens hun werkuren maar daar vegen veel leerkrachten hun voeten aan. We zien het nu vooral met de klimaatprotesten die door scholen en leerkrachten massaal gebruikt worden om kinderen te verplichten een politiek thema te steunen. Op datzelfde moment dicteren sommige leerkrachten welke politieker of partij de kinderen mogen vertrouwen of niet. Middelbare studenten die een opvallend extreem groene of extreem linkse mentaliteit vertonen worden door de scholen omarmt. Middelbare studenten die zich openlijk laten kennen als iemand dat van Vlaanderen houdt of uitkomt als een Nationalist wordt weggeduwd. De "positieve discriminatie" waar overheid, politici en mensenrechten organisaties geen tijd aan spenderen. Discriminatie of racisme op scholen worden eenzijdig aangepakt. Een blanke westerling die aan de directie gaat melden dat hij/zij gepest wordt door een donkere medestudent wordt vaak niet serieus genomen. Terwijl scholen meer inzetten op het bestraffen van pesten zien we toch dat die "positieve discriminatie" nog steeds heerst. 

Onze meest belangrijke basislessen worden niet meer serieus genomen. Scholen knippen en veranderen lessen tot zaken die niet relevant zijn voor onderwijs. Scholen moeien zich steeds ook meer met de opvoeding van kinderen. Scholen die beslissen wat kinderen mogen eten of drinken bijvoorbeeld en in de plaats van de ouders bepalen wanneer hun kind rijp is voor seksuele opvoeding. Kinderen worden tegenwoordig al in de kleuterklas geplakt aan seksualiteit, ouders krijgen de kans niet meer om op hun manier kinderen rijp te maken voor dit onderwerp. 

Vlaams Belang wil meer inzetten op kwalitatief Vlaams onderwijs en heeft daarover al verschillende voorstellen klaarliggen. Partijen zoals GROEN en SP.A willen verder bouwen aan deze huidige status van onderwijs en eisen nog meer diverse aandacht voor de diverse leerlingen in de scholen.