Schot van agenten op busje met geraakt kind is een logische reflex.

Al dagen discussiëren politiediensten, politici, media en burgers over het schietincident waarbij een kogel een kleuter raakte tijdens een achtervolging. Zelfs nu in de politiek wordt er tussen links, rechts en liberaal mondeling oorlog gevoerd over het feit alles wel gerechtigd was of niet


Bart De Wever is nu fel in opspraak gekomen nadat hij de schuld bij de ouders legde. De linkse partijen hebben hier al mening over laten glijden. Volgens veel linkse politici zoals Groen ligt de fout bij de agenten. Volgens rechts: Vlaams Belang ligt de schuld bij de smokkelaars zelf en het politieke beleid dat te laks omgaat met migratie en grenscontroles. Onder de burgers is het grootste deel het eens met de mening van Vlaams Belang. Uit reacties op de sociale media is het volgens veel burgers de schuld van de smokkelaars zelf die het kind uit het raam hielden, de politie bijna omver reden waardoor die niet anders kon dan schieten. 


Comité P: De dienst dat onderzoekt of politiezaken volgens de wet gaan Comité P, is niet veel van zeggen. Ze houden zich aan het geheim van het onderzoek en weigeren alle pers. Volgens politie-experten heeft de politie opgestreden vanuit wettelijk zelfverdediging op basis van dat ze per opzet door de chauffeur omver waren gereden indien ze niet hadden gehandeld met een schot. Sommige mediafiguren zijn van mening dat het niet juist en correct is om altijd een klopjacht te houden op smokkelaars omdat dit het leven van de vluchtelingen in gevaar kan brengen. De publieke opinie en de politie-experten zijn het met die stelling niet eens. In de politiek zijn er zoals al vermeld verschillende meningen. Volgens GROEN en BeOne ligt de fout bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie wegens zijn "racistisch" beleid. Vlaams Belang heeft ook kritiek op Francken maar dan omdat hij net te laks zou optreden en de grenzen niet controleert. Open VLD en CD&V pleiten voor dialoog met politiediensten en de politiek om zo'n zaken in de toekomst anders aan te pakken. 


Worden onze politieagenten 'American Schooters'? Absoluut niet volgens de politiewoordvoerders van de federale politie. Ze zijn er zelfs van overtuigd dat wij veel betere politieagenten hebben dat in Amerika. Volgens de politie-experten is het vooral onze werking dat een voorbeeld is voor de rest in de wereld. Zo werden de Cel Vermiste Personen en de Cel Georganiseerde Criminaliteiten  voorgedragen als voorbeelddiensten van Europa in de mond van de experten. Veel mensen en mediafiguren zijn van mening dat niet elke schietactie van onze politie met Amerikaanse toestanden moet vergeleken worden. 


VPVB: Volgens ons heeft de politie juist gehandeld als ze inderdaad dreigde omver gereden te worden. Het is niet gemakkelijk om in zo'n situatie de perfect uit te hangen en je moet in een fractie van een seconde handelen. Dat smokkelaars hier zomaar door ons land kunnen schuren is niet de schuld van politie, wel van onze regering en de Europese Unie dat het open grenzenbeleid blijft voeren. Dat het kind geraakt werd is de fout van de mensen in de wagen die het kind geen gordel aan hebben gedaan, het kind door een raam hebben laten hangen en waarschijnlijk met te veel in dat busje zaten. De verantwoordelijkheid ligt dus volledig in handen van de smokkelaars die de vluchtelingen gebruiken om zo snel mogelijk hun centen te kunnen ontvangen. Wegvluchten van een politiecontrole is strafbaar, ook voor smokkelaars! Politie mag volgens de politiewet altijd vuren wanneer hij/zij of hun collega's aangevallen worden. In dit geval reed het busje met opzet richting de agenten waardoor schieten het enige middel was om zichzelf te redden een aanrijding. 

Ook vanuit het buitenland zijn er verschillende meningen. In Nederland zijn veel politie-experten en zelfs publieke opinie het eens met de handeling van onze agenten die dag. In Frankrijk is de meerderheid een beetje van mening zoals Open VLD. Er zijn inderdaad ook mensen die net zoals De Wever de schuld op de ouders steken.

De Wever zijn reactie terecht? : Hij heeft wel een klein beetje gelijk, het zijn de ouders die dat kind in de handen van smokkelaars hebben geduwd. Het is als ouder je verantwoordelijkheid om je kind in veiligheid te houden. Het is niet hun fout dat de smokkelaars de cowboys begonnen uithangen. Het zijn de smokkelaars die weigerde te stoppen bij een politiecontrole en het kind als schild hebben gebruikt om de politie te proberen afremmen. De Wever is misschien wat hypocriet want het is zijn collega Francken die ervoor moet zorgen dat zulke situatie niets zouden mogen gebeuren in ons land. N-VA die jaren stond te roepen 'We moeten iets doen aan het smokkelaars probleem' maar in de praktijk kunnen ze hier nog steeds als vrije vogels rond crossen dus gebeurt er niet wat er is beloofd.