Sp.a wil kleuters leerplicht opleggen.

De links-socialistische partij Sp.a wil een wetsvoorstel indienen om kleuters vanaf 3 jaar verplicht naar de kleuterschool te laten gaan. Het voorstel is al eerder in gesprek geweest door Open VLD die het idee van Sp.a een prima idee vindt. Niet alle partijen zijn het hier mee eens, ook onder de bevolking is er tegenstand tegen het voorstel. 


Nu zijn kleuters niet verplicht om naar school te gaan maar de meeste mensen schrijven hun kleuter wel in. Het leuke aan de huidige situatie is dat kleuters zonder doktersattest thuis mogen blijven en dat is handig voor ouders. Wanneer ouders een dagje verlof of recup hebben kunnen ze hun kleuter een keer thuishouden en wat meer tijd met ze doorbrengen. Vaak hebben kleuters even geen nood aan een drukke kleuterklas of hebben ze dagen waar ze extra zorg nodig hebben. Leerkrachten in het kleuteronderwijs worden vaak geconfronteerd met extra zorg waardoor hun takenpakket soms overloopt, ouders of grootouders komen het kind dan halen om de extra zorg over te nemen. 

Als kleuters leerplichtig worden vallen al deze mogelijkheden weg omdat kleuters dan enkel via een doktersattest wettig afwezig kunnen zijn. Volgens de partijen die tegen het voorstel zijn wordt er al genoeg tijd tussen ouders en kind afgepakt door de maatschappij. Het is ook niet noodzakelijk om alle dagen in de kleuterklas aanwezig te zijn en is niet zoals in de basisschool. Het zijn net de kleuters die het meest aandacht nodig hebben van de ouders, hoe meer tijd ze met hun papa en mama kunnen doorbrengen, hoe beter voor het kind. Zweedse onderzoeken bewijzen dat kinderen later slechter presteren als ze als kleuter te weinig bij hun ouders zijn. Als je kleuters 80% van het jaar afwezig is dan is de kans inderdaad groot dat de slaagkansen in het eerste leerjaar slecht zullen zijn. Het zeker niet nodig om kinderen alle dagen van het schooljaar in de kleuterklas te dwingen.

Stimuleren werkt beter dan verplichten. Ouders weten wat het beste is voor hun kind en weten hoe hun kinderen zich voelen of wanneer het kind even meer rust + zorg nodig heeft.