Stadsbestuur Geel organiseert infomoment herbestemming Kerk van Stelen.

Het Geelse stadsbestuur heeft afgelopen dinsdag een infomoment georganiseerd omtrent de herbestemming van de kerk uit Stelen. Dit was in samenzijn van de inwoners om samen naar een oplossing te zoeken. De kerk is een cultuur historisch erfgoed maar is niet geklasseerd waardoor het een andere bestemming kan krijgen.


Architectenbureau Urbanisch werd hiervoor aangesteld om samen met de aanwezige inwoners oplossingen te bespreken. Urbanisch gaat studies, onderzoeken en inventarissen maken rond deze kerk om te bekijken welke meerwaarde de kerk nog kan betekenen voor het dorp. Omdat het aanbod groot is moet men een duidelijk beleidsplan opstellen en omdat er een leegloop is in het dorp. 

Positieve waarde: Groen rond de kerk, grote parking, historische uitstraling dat gelegen is in het centrum van het dorp en toeristisch gelegen naast fietspaden. In een vastgesteld erfgoed met neutrale uitstraling.

Negatieve waarde: christelijke verrommeling , oude grafstenen die weinig tot niet onderhouden worden ,afgesloten van de naastliggende school, dak in minder goede toestand en geen link met het kanaal (staat groene gordel voor).

Omdat er een leegloop is moet de kerk een herbestemming krijgen. De nieuwe voorstellen van de bewoners werden genoteerd door de aangestelde architect die aan de hand van de nieuwe info aan de slag kan en hun visie kan herbekijken naar de verwachtingen van de Stelenaren. Om de juiste herbestemming uit te werken waar de Stelenaar mee tevreden kan zijn omdat deze een meerwaarde moet hebben voor hun dorp .

Herbestemming van de kerk is afhankelijk of deze privé of een publieke ruimte wordt.

De ruimte:

1.  De grote groene ruimte rond de kerk een juiste bestemming geven .

2. Ruimte in de kerk benutten

3. De bedreigingen 

De voorstellen van de bewoners:

1 Parochie centrum - veel geluidsoverlast .

2 Tijdelijke ingeving verticale of horizontale scheidingswanden.Nooit definitieve verandering .

3 Moet multifunctionele ruimtes gecreeerd worden die tijdeliojk zijn en de kerk terug in zijn oorspronkelijke vorm kan gezet worden .

4 Bibliotheek

5 Box in Box in de kerk

Zendmast plaatsen in toren Deze brengt geld op en heel het dorp heeft beter internet

6 Zij ruimten gebruiken voor refter school ,concertzaal enzovoort. 

7 Dakbedekking aanpassen dat hier hernieuwbare energie kan opgewekt worden .

8 Appartement of woningen in verwerken.

Ook rond de omgeving van de kerk werden er voorstellen gedaan. De architect gaat een verslag opmaken dat tijdig binnen moet zijn. Na een drietal maanden krijgen de bewoners een feedback. 

Lees meer nieuws via VPVB+