Theo Francken maakt zich zorgen om de EU.

Hij is niet trots op de nationalistische overwinnen binnen Europa, hij bekommert zich over de EU. Staatssecretaris Theo Francken vreest einde van de EU als de migratieproblemen niet opgelost geraken. Dat vertelde hij aan de wereldpers. 


Dat Francken geen Orban is heeft hijzelf weer bewezen. Francken maakt zich zorgen om de toekomst van de EU omwille van de migratieproblematiek en vindt de nationalistische overwinningen niet meteen een goed teken. Dat hij zich zo zorgen maakt is niet verrassend want zijn partij aast op een Europese functie voor hun staatssecretaris binnen de Unie. 

Buitenlandse persdiensten schilderen Francken vaak af als een 'Nazi' maar in de praktijk is hij een op level van rechts vooral milde staatssecretaris van een centrumrechtse partij. Het is geen Orban laat dat duidelijk zijn. Francken en zijn partij zijn in hun woorden heel rechts maar voeren vaak liberale of zachtjes rechtse dingen uit. Vergeleken met Vlaams Belang is N-VA lucht op vlak van nationalisme, rechtsgezind of Vlaams-ideologisch. Francken is wel rechters vergeleken met zijn partijgenoten. 

Het is duidelijk dat N-VA de rechtse kiezers opnieuw naar zich toe wil trekken. De partij voelt dat de Vlaams-Nationalistische volkspartij Vlaams-Belang in positieve groei vertoeft en probeert door middel van media en rechtse beloftes de kiezers naar zich toe te lokken. Deze stijl gebruikt N-VA al jaren maar zal dat nu nog nut hebben? Zijn de rechtse kiezers de loze beloftes niet beu? Ondanks N-VA de grootste Vlaamse partij is plooit het vooral voor de coalitiepartners en filteren ze hun beloftes naar lakse uitvoeringen om diezelfde coalitie tevreden te stellen. N-VA schommelt met programmapunten en beloftes terwijl Vlaams Belang niet afwijkt van hun ideologisch programma. Ondanks Antwerpen een N-VA stad is zien we in de praktijk nog veel islamisering in de stad. In zo goed als alle N-VA steden/gemeenten worden nog moskeeĆ«n goedgekeurd terwijl de partij beloofde voor de laatste verkiezingen er een halt toe te roepen. 

Die "extreem rechtse" Theo zoals de wereldpers hem noemt bestaat in werkelijkheid niet. Hij is lucht vergeleken met iemand als Filip Dewinter of Orban op basis van rechtse politiek. De vermoedens dat N-VA loyaal wil staan aan de EU zijn ondertussen bewezen door de partij zelf. Vlaamse onafhankelijkheid is voor N-VA geen prioriteit meer.