Vlaams Belang gaat geschiedenis schrijven volgens Front National.

Volgens de Franse rechts-nationalistische partij Front National gaat Vlaams Belang net zoals andere rechtse partijen in Europa geschiedenis schrijven. Front National is enorm goed bevriend met Vlaams Belang en heeft een voorgevoel dat hun Vlaamse vrienden het goed gaan doen in 2018 en 2019.


Marie Le Pen liet enkele maanden geleden al een beetje horen dat ze in Vlaams Belang een positieve weg ziet naar aanleiding van de regionale verkiezingen die in ons land dit jaar plaats zullen vinden. Uit ondervragingen aan Front National politici blijkt bijna iedereen er zeker van te zijn dat Vlaams Belang ondanks het Cordon Sanitaire beter zal scoren dan ooit. 

De visie van Vlaams Belang is volgens Front National heel duidelijk en goed te begrijpen onder de burgers. Front National gelooft erin dat ook de Vlaamse burger partijen zoals Vlaams Belang gaan verkiezen en zeker met zo'n visie. Front National ziet zelfs meer slaagkansen voor het nationalisme bij Vlaams Belang dan bij het Nederlandse PVV omwille van de bevolkingsmentaliteit en het verzet tegen de Elite. Volgens Le Pen zijn Vlamingen harder in opstand tegen Elitepartijen dan in Nederland of Duitsland. 

Gerolf Annemans van het Vlaams Belang is een van de sterke pilaren bij de vriendschapsband tussen Front National en Vlaams Belang. Annemans steunde Front National heel hard tijdens de Franse verkiezingen. Annemans wordt door de nationalistische vriendelijke pers vaak vergeleken met een visiebron van het Front National. Annemans is op Europees vlak volgens velen erg vergelijkbaar met Franse nationalisten binnen de Europese kaders. De partijen hebben de afgelopen jaren van elkaar geleerd. 

Vlaams Belang zelf gelooft er vooral in dat de burgers een signaal zullen geven dat ze de Elitepartijen beu zijn. Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken gelooft vooral in de Vlaamse evolutie van het sociaal-rechts nationalisme, die is het belangrijkste volgens hem. Winnen of niet, de partij gelooft sowieso in een verbetering op sociaal-rechts nationalistisch vlak. Puur op theorie is winnen moeilijk omwille van het Cordon Sanitaire maar een democratische wind in voordeel van het Vlaams Belang kan veel veranderen. Vlaams Belang heeft geen schrik van uitslagen. 'Liever een sterke oppositiepartij dan een ongeloofwaardige coalitiepartij dat zijn programma in de steek laat' klinkt het al jaren bij de partij. Een sterke voorbereiding, sterk programma en ervoor zorgen dat de burger het begrijpt is wat telt. De uitslagen liggen in kamp van de kiezers zelf klinkt het. 

Ook de Nederlandse vrienden van PVV zien positieve dingen voor het Vlaams Belang dit jaar. Volgens Geert Wilders zal vooral Antwerpen in voordeel spelen van Vlaams Belang omdat daar de islamisering enorm is en het verzet binnen Europa steeds groeit.