Volksvertegenwoordiging versus De Elite in het kopstukkendebat 2019

In het kopstukkendebat te Gent gingen de oppositiepartijen en regeringspartijen mondeling te strijd met elkaar. Wat is er daar vertelt en hoe ver zijn de meningen verdeeld? Hieronder schetsen we een verslag. 


De volgende thema's kwamen aan bod in dit debat: Participatie, rekeningrijden, pensioenen - pensioenleeftijd, sociale zekerheid, de manier waarop we politiek doen tegenover de democratie, sociale media en hoe staan we tegenover de bevolking. 

Het ging al snel vurig tussen Bart Tommelein (Open VLD) en de oppositiepartijen en ook Wouter Beke is door de oppositiepartijen zwaar aan de tand gevoeld. De pensioenleeftijd werd al snel in discussie getrokken tussen de Elite en oppositie. Volgens Bart Tommelein en Wouter Beke (CD&V) was het nodig om de pensioenleeftijd naar 67 op te trekken wegens financiële redenen op lange termijn. Volgens Beke moet ons land jaarlijks telkens telkens hetzelfde bedrag extra voorzien om de pensioenen te betalen en het daarom een noodzaak was om deze pensioenleeftijd op te trekken. De Elite vindt dat omdat mensen steeds langer leven we langer moeten werken zodat de pensioenen op langere termijn betaalbaar blijven. Met deze stelling waren de oppositiepartijen niet eens. Peter Mertens (PVDA) en John Crombez (SP.A) gingen fel in tegen de woorden van Beke en Tommelein. De pensioenleeftijd en het langer werken is volgens Tom Van Grieken (Vlaams Belang) op te lossen als we de profiterende rol van Wallonië aanpakken. Van Grieken vindt het niet kunnen dat Vlamingen zich kapot moeten werken terwijl de werkloosheid in Wallonië op kosten van de Vlamingen enorm laag ligt. Mensen die heel hun leven zich kapot hebben gewerkt en een aalmoes pensioentje krijgen is volgens Van Grieken niet aanvaardbaar. 

Tom Van Grieken maakte heel duidelijk dat hij een democraat en volksvertegenwoordiger is en niet aan politiek doet om de postjes en macht voor zich te grijpen.

De sociale zekerheid kwam ook aan bod waar John Crombez aanhaalde dat tienduizenden gehandicapten hun geld niet meer krijgen. Deels gelijk maar zelf steunt Crombez wel de sociale uitkeringen die massaal aan migranten worden gegeven. De oplossing volgens Van Grieken is een aparte Vlaamse sociale zekerheid. De regeringspartijen noemen dit financieel onhaalbaar terwijl Sp.a dit probeert te kaderen als een discriminatievorm. Opnieuw haalde de regeringspartijen uit dat het nodig was om daar wat uit te halen en er volgens hun mening dan weer iets bij te dragen. 

Almaci (GROEN) probeerde vooral uit te pakken met mentaliteit die politici moeten handhaven en de manier waarop ze zaken naar de kijker-burger moeten brengen. Volgens haar haken mensen van de politiek af omdat de manier van overbrengen de afgelopen jaren niet correct is verlopen. Ze probeerde hiermee vooral Bart De Wever aan te pitsen. Haar opinie was om minder 'verdeel en heers' te doen in om het even welke manier van politiek doen. 

Met de discussie over politiek in de sociale media hebben Beke en Tommelein willen aankaarten dat de klassieke politiek niet mag verdwijnen als draagvlak tegen Fake News. Van Grieken verduidelijkte dat er in ons land geen enkele rechtse krant is en dat de objectiviteit en geloofwaardigheid van onze pers (die zich plooit voor die klassieke orde) niet altijd geloofwaardig zijn. Beke is voorstander van deze sociale media maar staat achter een desbetreffende orde en fatsoen die de politiek moet naleven. Bart De Wever (N-VA) wil vooral dat de democratie niet in gevaar komt door dergelijke mediatieke politieke inspanningen. 

Zijn er teveel partijen? Daar werd vooral gewikt met de kiesdrempels die ons land kent. De regering kopstukken vinden dat het vooral met deze kiesdrempels een portret maakt van dat ons land wel of niet teveel partijen heeft. De Wever maakte een vergelijking met Amerika, de verkiezingen van Trump. 'Daar zijn maar 2 partijen en daar lukt het ook'. Ook Engeland en Frankrijk werden vergeleken door de kopstukken in zaken de discussie over wel of niet teveel partijen. Tommelein haperde in een uithaal over de kiesdrempel waarmee Van Grieken al helpend toevoegde: Peter Mertens in aanloop van Tommelein zijn zin af probeerde te maken over het niet behalen van de kiesdrempel. 

Tommelein versus Mertens: Tommelein haalde fel uit wanneer Mertens sprak over het naleven van partijprogramma na de verkiezingen. Tommelein verweet Mertens dat hij eerst stond te roepen dat partijen meer van elkaar moeten overwegen om dan te roepen dat ze steenhard hun partijprogramma moeten volgen. Beide heren werden even rood van elkaar op te jutten. Een in de hoek hangende Bart De Wever keek het gedurende debat steeds was sluw met rollende zuchtende ogen wanneer Mertens aan het woord was. OFF THE RECORD honger en dorst details: Voor de kopstukken was er bier, wijn en chips voorzien en dat gaf een opvallende cinema weer. Het bier en de wijn werden gerust gelaten en Tom Van Grieken gaf de aftrap om een chipske te nemen. Wouter Beke werd afgewezen door Almaci toen hij de kom chips voorhield naar haar toe. Opvallende blik van De Wever naar de tafel vol lekkers die wel wilde maar er toch maar niet is aangekomen. Iedereen behalve Almaci droegen gelijkaardige bruine schoenen.