SAMENLEVING

De Belgische regering grijpt veel te laat in, de bevolking luistert niet en justitie is te plat. In ons land is een mogelijke volledige echte lockdown nog maar een overweging. Politieagenten zijn slachtoffer van brutale overtreders die door justitie amper gestraft worden. Terwijl politie, het leger, dokters, verpleegkundigen en zorgkundigen alles...

Hamsteren is waar de Belgen wereldkampioen in zijn. De arrogante egoïstische mentaliteit in crisissituaties. Hoe dom en gestoord kan een een burger toch zijn? Gebrek aan respect en een slecht voorbeeld voor hun kinderen. We moeten ons gedrag veranderen als we straks geen burgeroorlog willen.

Europa met nadruk op de Europese Unie is veel te laks in de strijd tegen het Coronavirus. De maatregelen die de Unie neemt zijn schaars en niet streng genoeg. De landen zelf nemen wel strenge en goede maatregelen maar de Unie beweegt amper. We lokken nog teveel besmettingen het werelddeel binnen.

Nu het coronavirus ons land heeft bereikt nemen veel bedrijven en scholen maatregelen om besmettingen iets of wat tegen te gaan. Alleen zijn de maatregelen van sommige bedrijven onwettig en heel egoïstisch. De scholen in Vlaanderen nemen vooral preventiemaatregelen en geven gewoon medische tips maar houden de scholen wel open. In Frankrijk zijn de...

Gwendolyn Rutten (Open VLD) was in tegenstelling tot veel liberale bondgenoten wel aanwezig tijdens Carnaval. Haar houding tegenover de aanwezige pers was hypocriet. Ze stond de vrijheid op meningsuiting fors te verdedigen en vond dat er met alles kan gelachen worden. Maar in de politiek zelf is ze van een totaal andere mening. Hypocriete vertoning...

De lage emissie-zones in ons land hebben nadelige en kostelijke gevolgen. Niet alleen omdat de alternatieven niet optimaal zijn maar ook omdat de hardwerkende Vlamingen die het niet breed hebben er de meeste schade aan lijden.

Kijkers geven via Sociale Media kritiek op de manier waarop het programma 'Kamp Waes' tekeer gaat. Sommigen tot zelfs linkse politici klagen dat de Special Forces zich aan een "nieuwe manier van opleiden" moet stellen. Is deze training over de graad? Neen! Alles is het gevolg van een generatie verslapping.

In Vlaanderen blijven de gevallen van dierenmishandeling fors stijgen. In de laatste 5 jaar zijn er per jaar gemiddeld 15 meer klachten ingediend of mensen betrapt op dierenmishandeling. Dierenrechtenorganisaties trekken aan de alarmbel en eisen zwaardere juridische straffen op mishandeling van dieren.

©2020 VPVB